Spojuje je několik věcí. Byli starosty před revolucí i po ní, dnes jsou v důchodu a opět kandidují v podzimních komunálních volbách. Stanislav Sedláček (67) ze Sepekova a Josef Pinta (66) z Kovářova jsou v zastupitelstvu nepřetržitě více než čtyřicet let a jsou stále věrni jedné straně – KSČM. Jak se shodují, zájem o veřejné dění se za posledních pětadvacet let změnil. Mají stejný názor i na přímou volbu starosty?

Jste tedy pro přímou volbu starosty?
Josef Pinta: Já bych ji podporoval. Myslím si, že je to lepší stupeň demokracie. Dneska jsou strany na vsích úplně vyčpělé. Nevím, jestli to sledujete, ale od revoluce tady nikdo nevstoupil – kromě mojí ženy asi v roce 1993 – do žádné strany. Není tu de facto členská základna. Tvoří se kandidátky za TOP 09 nebo za komunisty, ale s komunisty nebo TOPkou to nemá moc společného. Nejsou to členové strany, jsou to lidé, které přesvědčíte, aby do komunální politiky šli.
Stanislav Sedláček: V některých případech by to bylo dobré, ale hlavně města ji nechtějí. Tam jsou politické zájmy. Na vsích, já nevím, to je otázka.

Vy byste byl taky všeobecně pro?

Stanislav Sedláček: Proč se na to přichází teď? Měli ji zavést hned po revoluci.

Jak se změnil zájem o komunální politiku za posledních pětadvacet let?
Josef Pinta: Myslím si, že lidé dneska mají podstatně jiné starosti. O politiku zájem moc nemají. Je pravda, že vždycky několik kandidátek dohromady dáme, většinou čtyři. Celkově bych řekl, že zájem o politiku upadá. To víte, dneska je komunální politika prací většinou zadarmo. Je potřeba tomu věnovat čas a to se lidem nechce.

Ono to není lepší ani co se týče zájmu ostatních obyvatel…
Stanislav Sedláček: Lidé automaticky dávají od všeho ruce pryč. Někdo ani neví, že by si měl uklidit před domem. Spíše se kritizuje, lidé nechtějí pochopit, že obec nemůže dělat padesát věcí najednou.

Důkazem nezájmu o veřejné dění je i účast na zasedání zastupitelů. Podle mé zkušenosti je návštěvnost na zastupitelstvech v Kovářově a Sepekově téměř nulová…
Josef Pinta: Na zastupitelstvo přijde jen ten, jehož problém se na zasedání řeší. O politiku lidé zájem nemají. Zdánlivě se jich netýká, ale to tak není. Kvalita politiky, jak se v obci dělá, zlepšuje i život. Tak to prostě je.
Stanislav Sedláček: U nás na zastupitelstvo přijdou jen lidé, kteří tam mají osobní zájem a jdou ho protlačit. Dříve jich chodilo víc. Nevím proč, ale dnešní společnost je rozparcelovaná a lidem se nechce nic. Každý jenom kritizuje, každý si hraje na svém písečku.

Nezájem o veřejné dění potvrdil i dotazník Kovářova, který se týkal toho, co by se mělo v obci zlepšit či jaké by měly být priority. Každý ho dostal do schránky…

Josef Pinta: … ale téměř žádný se nevrátil.

Čím si vysvětlujete, že v kovářovském zastupitelstvu nejsou žádné ženy, v sepekovském jedna?
Josef Pinta: Na naši kandidátku jsem oslovil spoustu krásných dam, které bychom chtěli, ale máme pouze dvě – jednu starší a druhou mladou. Asi je to tím, a to se zase bavíme o zaměstnanosti, že pro ženy tady není moc práce, dojíždí za ní, starají se o děti. Spousta děvčat mi řekla: Já bych do voleb šla, ale nemám na to čas. Je to škoda, byli bychom samozřejmě rádi, kdyby ženy v zastupitelstvu byly.
Stanislav Sedláček: Ženy kandidovaly, ale volbami prošla jen jedna.
Kdysi za národní fronty si každá složka vybrala své lidi. Každý byl z jiného koutu obce, řeknu, z nádraží byli dva, dva z náměstí, dva z Líšnice a tak dále, a prezentovali to, co v ulici schází. To dneska není. Většina zastupitelů je z náměstí a okolí, třeba ze Zálší není nikdo.

Rozlišuje se v komunální politice levice a pravice?

Josef Pinta: Jako člen rady rozdíl mezi levicí a pravicí žádný nevnímám. Řešíme potřeby lidí, jestli budeme mít děti ve škole… Ale samozřejmě někdy dojde ke sporům, třeba v otázce církví. Měl jsem ohromné výhrady k prodeji cest, které staletí patřily obci, chodil po nich můj táta, děda… Zažádal si o ně Schwarzenberg a prodalo se mu to. To mi vadilo, já byl proti. Myslím, že by historický majetek obce měl zůstat obci.
Stanislav Sedláček: Pravici a levici nerozlišuji, možná, že někdo ano. Já zastupitele beru podle toho, jak pracují a jak vystupují. Mně je jedno, kdo to je a odkud je, ale musí mít zájem o práci a zájem o to, aby se tu něco udělalo hlavně pro všechny a ne pro malou část lidí. Takto to je třeba posuzovat.

Oba jste byli starostové. Vnímáte to, že administrativní zátěž a povinnosti jsou větší, než byly?

Josef Pinta: Já do toho tolik nevidím. Mám ohlasy, že někdo je z administrativních pracovníků přetížen, někdo zas tolik ne. Jde o to, jestli to nese nějaké úspěchy. V reálném životě to vidět není.
Stanislav Sedláček: Porovnat to můžu dobře. Byl jsem starostou jak před revolucí, tak po ní. Před revolucí šly peníze od státu obcím přes okres. Ten řekl: Ano, dostaneš peníze, ale musíš to udělat v termínu. Zodpovědnost měl starosta. Ne jako teď, kdy se někdo za někoho schovává. Nebyly žádné dotační tituly, kterými se zabírají mraky papírů, sveze se s tím spousta lidí, dělají se podvody. Stejně tak nebylo to, aby projekt posuzovalo životní prostředí, nějací broučkaři, včeličkáři, ochránci stromů a tak dále. Každý se k tomu vyjadřuje a prakticky místo ani nezná.
Stoprocentně administrativa narostla, do práce se projevuje i nevraživost mezi lidmi, závist. Tenkrát také byla, ale ne v takové míře.

Josef Pinta
– je mu 66 let
– žije v Kovářově
– v zastupitelstvu působí od roku 1973
– starostou byl v letech 1986 – 1990
– je radním obce Kovářov za KSČM
– povoláním byl strojař, dnes je v důchodu  

Stanislav Sedláček
– je mu 67 let
– kdy vstoupil do politiky, přesně neví, ale v zastupitelstvu je určitě od počátku 70. let 20. století
– starostou byl v letech 1980 – 1990 a 1998 – 2010
– je zastupitelem městyse Sepekov za KSČM
– je krajským zastupitelem
– vyučil se obráběčem kovů, dnes je v důchodu