Při čtvrtečním setkání  představitelů města s obyvateli k výstavbě nového plaveckého bazénu nebyl velký sál  kulturního domu příliš zaplněný. Ale o tom, že písecká veřejnost má o tuto problematika velký zájem, svědčí účast v anketě, kterou město na svém webu  spustilo ve čtvrtek v poledne.

„Za   necelých čtyřiadvacet hodin  zde o umístění a podobě plaveckého bazénu  hlasovalo 244 lidí," informoval Roman Ondřich, tiskový mluvčí města Písku.

Účastníci setkání v kulturním domě diskutovali ke třem lokalitám schváleným zastupitelstvem pro stavbu bazénu, se kterými je podrobně seznámil starosta Ondřej Veselý. Jde o prostor pod lesnickou školou,  o Žižkova kasárna a lokalitu mezi sídlištěm Jih a silnicí I/20.

Diskutující  u každého návrhu uvedli svá pro a proti.   „Jsem pro to, aby se vybrala taková lokalita, kde  příprava a vlastní stavba nebude záležitostí deseti i více let. Pochybnosti mám u místa u sídliště Jih, kde  je více vlastníků pozemků a výkup by mohl  být komplikovaný," myslí si Václav Bláha.

Podle  informací starosty Ondřeje Veselého by výkup pozemků mohl stavbu také prodražit. „I kdyby vlastníci městu některé pozemky  darovali, což nepředpokládám, cena celé stavby  podle odhadu  by o 30 milionů korun překročila  částku 200 milionů stanovenou zastupitelstvem," konstatoval Ondřej Veselý.

Občany zajímal  také  časový postup. Anketa potrvá do 13. března. Potom ji  město vyhodnotí a výsledky  projedná zastupitelstvo na dubnovém zasedání. 

Jednou  ze tří lokalit, kde by v budoucnu mohl stát plavecký bazén, je  prostor pod lesnickou školou, kde má město pozemky a kde jsou dostupné sítě a dobré dopravní napojení.

„Pokud by se uskutečnila doporučená doprovodná investice, což je podchod pod  silnicí I/20 a  železnicí, ideálně by se propojilo poměrně velké rekreační území,"  doplnil starosta  Ondřej Veselý.

Jeden z obyvatelů Písku Michal Horák ale připomněl, že by tu měla stát už před lety slibovaná všesportovní hala.        „V roce 2007 město vyhlásilo výběrové řízení a je hotový projekt, jehož zpracování stálo kolem tří milionů korun.  Léta se s tím nic nedělo a najednou tady má stát bazén," připomněl Michal Horák.

Z odpovědi Ondřeje Veselého  se přítomní dozvěděli, že   všesportovní halu  město v dohledné době stavět nebude.  Stála by kolem 240 milionů a kromě toho by roční náklady  na provoz  představovaly pět až sedm milionů korun.

Písečtí se také musí rozhodnout, zda chtějí pouze bazén nebo aquapark. Václav Bláha se kloní k aquaparku s tím, že by se oddělily prostory pro plavání a zábavné aktivity. Pan Januška se zajímal, jak jsou jednotlivé lokality přístupné městskou hromadnou dopravou. „Tak  daleko ještě nejsme, ale  vybudování autobusové zastávky není velkou investicí," ujistil starosta.

Občané upozornili také na problémy spojené s lokalitou  Žižkových kasáren, kde  není dosud dořešené  vlastnictví pozemků.

„Není to tak složité, jak se  na první pohled zdá. Na stole je již dohoda a její schválení je na zastupitelích," uvedl místostarosta Josef Knot.
Písečáci, kteří nemohli přijít na  veřejné projednávání, se mohou k bazénu vyjádřit i písemně na anketních lístcích, které  jsou k dispozici na obou podatelnách MÚ, ve Sladovně, městské knihovně, kulturním domě a v domě s pečovatelskou službou na Nábřeží 1. máje. Elektronicky na webu města je možné z IP adresy hlasovat jen jednou.

„Zjistili jsme, že v některých domech je k jedné adrese připojeno více uživatelů. Pokud hlasuje jeden, znemožní to dalším. V těchto případech doporučujeme hlasování písemně. Anketní lístek bude otištěn také v březnovém Zpravodaji města Písku," dodal Roman Ondřich, tiskový mluvčí města.