Společně budeme u slavnostního začátku na základních školách v okrese.

První školní den v Klukách

Kluky - V nadcházejícím školním roce bude mateřskou školu navštěvovat 34 dětí a základní školu 49 žáků. Tolik žáků školu v přibližně čtyřiceti letech zpátky ještě nenavštěvovalo. K letošnímu rekordnímu počtu přispělo i sedm prvňáčků.

Zahájení školního roku v ZŠ Sepekov

ZŠ Mikoláše Alše Mirotice

V Miroticích bude učit prvňáčky Eva Pivoňková. Od starostky města Martiny Mikšíčkové dostaly děti na uvítanou dáreček a květinu pro maminku.

ZŠ Mirovice

Prvňáčky v ZŠ Mirovice přivítala ředitelka školy Jitka Šebková společně se starostou města Zdeňkem Bártou.Dostavili se i patroni prvňáků – žáci deváté třídy - a předali jim pamětní listy na 1. den ve škole.

První školní den v Čížové

Zahájení nového školního roku ve II. ZŠ Milevsko

Začátek školy v I. ZŠ Milevsko

Prvňáčky v Záhoří vítal starosta obce Petr Kápl

Začátek školního roku v Bernarticích

Začátek školního roku v Kovářově

První den školního roku v soukromé církevní ZŠ Cesta Písek

Začátek školního roku v Čimelicích

ZŠ Jana Husa v Písku

Do lavic usedli poprvé i žáci ZŠ E. Beneše v Písku

První školní den v 1.B ZŠ J. K. Tyla v Písku

První školní den na Základní škole T. G. Masaryka v Písku

Základní škola T. Šobra v Písku

Základní škola Svobodná v Písku