Neseděly však s rukama v klíně a nezahálely. Nejprve vynesly Moranu ze vsi a utopily ji v Orlické přehradě, potom prožily Pašijový týden se všemi tradicemi a navštívily kostel v Chrašticích. Při tom všem se ještě stihly zúčastnit matematického Klokana, ve kterém výborně uspěli především žáci Pavel Půta (5. třída) s 92 body a Eliška Humlová (4. třída) s 83 body.

Vítání občánků v Ražicích.
V Ražicích vítali nové občánky