„Paní projektantce se podařilo najít v areálu školy ideální místo pro venkovní učebnu. Díky umístění máme zajištěno stupňovité uspořádání lavic a stolů a také možnost vstupu do venkovní učebny bez potřeby se přezouvat. Vyučující dlouhodobě využívají školní zahradu pro výuku cizích jazyků nebo hudební výchovy. Nyní lze vyučovat venku i předměty, ve kterých je potřeba více psát do sešitů nebo kreslit,“ řekl ředitel školy Filip Rádr. Nové prostory podle něj učitelé s oblibou využívají, pro žáky je pak výuka na tomto netradičním místě atraktivnější.

Vybudování venkovní učebny vyšlo na 1,6 milionu korun. Část této sumy hradila škola ze svého rozpočtu, část město. „Venkovní učebna je skvělá věc a investovat peníze do takových projektů má určitě smysl,“ řekl místostarosta Michal Přibáň, který se byl na nový prostor podívat.

Petra Měšťanová