Základem soutěže je znalost obsahu knih. Děti se seznamují s novými zajímavými knihami, jsou motivovány ke čtení a povídání si o knihách. Obliba této soutěže rok od roku stoupá, letos se přihlásilo 106 škol. Mezi nimi byla i naše, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, konkrétně třída 6.A.

Žáci se připravovali na soutěž přes dva měsíce velmi poctivě. Nejprve si rozdělili knihy (celkem pět titulů), vytvořili tak pět pracovních skupin a pustili se do čtení. Četli ve škole v hodinách čtenářských dílen, ale hlavně také doma. Při četbě si dělali podrobné poznámky do svých bloků, protože ty jediné mohli při samotné soutěži použít. V rámci skupin spolu o knihách hovořili, dávali si úkoly a cíle, např. kolik stránek musí za týden přečíst.

Setkání zdravotně postižených sportovců.
Setkání zdravotně postižených sportovců

V posledních pár týdnech pak sami tvořili nejrůznější otázky, hledali odpovědi a řešili záludné dotazy paní učitelky. V samotném online kole pak museli vymyslet co nejpřesnější odpovědi na 25 otázek ke knihám v časovém limitu do 30 minut. O tom, že se všichni připravovali velice zodpovědně, svědčí výsledky online kola soutěže, které byly zveřejněny ve středu 18. dubna. Třída 6.A se rozhodně nemusí stydět, obsadila totiž krásné sedmé místo. V tak veliké konkurenci je to opravdu úspěch.

Zápis prvňáků v ZŠ J. K. Tyla Písek.
Písek bude mít v září přes tři sta nových prvňáčků

Již teď se těšíme na další ročník soutěže Souboj čtenářů.

Veronika Pauknerová