Exkurze proběhla od 20. 9. do 22. 9. Žáci byli ubytováni v penzionu Mlýnský dvůr a za příjemného podzimního počasí navštívili přírodní památku Jižních Čech - Branské doubí, hráze rybníků Opatovický, Velké stavidlo, Svět. Se specializovaným lektorem z CEGV Cassiopeia České Budějovice p. Smržem se zábavnou formou seznámili s regionem.

Prováděli pozorovatelské, výzkumné i hravé aktivity zaměřené na ekosystém rybníka, vodní živočichy a rostliny, rybářské hospodaření a historické budování rybníků. Během pobytu žáci navštívili v Třeboni i Dům Štěpánka Netolického a záchrannou stanici živočichů.

Díky projektu se žáci důkladněji seznámili s významným ekosystémem krajiny - s rybníkem, který je neodmyslitelně spjat s jižními Čechami. Přímou zkušeností a vlastní aktivitou si osvojovali poznatky v přirozených souvislostech - hlouběji tak porozuměli přírodním jevům a zákonitostem.

Pobytová exkurze se uskutečnila díky finanční podpoře Jihočeského kraje a obce Kovářov.

Martina Řehořová, ZŠ Kovářov