Se zájmem jsme sledovali výměnu hradní stráže, nechali se ohromit velikostí Chrámu sv. Víta, prošli se Valdštejnským sálem, prokličkovali se Zlatou uličku a díky počasí jsme měli možnost obdivovat panoráma Prahy. Jedinečný zážitek nás ovšem čekal v Lobkowiczkém paláci. Potomek šlechtického rodu William Lobkowicz se stal naším průvodcem! Jeho poutavé vyprávění o sbírkách, originální čeština a možnost potřást si rukou s tak významnou osobností byly nezapomenutelné.

Martina Štěrborá