Pozvání jsme samozřejmě využili a koncem října 2018 jsme s žáky 4. ročníku odjeli do Českých Budějovic.

Ihned po příjezdu se nás ujal Ing. Karel Suchý, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost. Seznámil nás s historií celé univerzity, ale soustředili jsme se hlavně na Zemědělskou fakultu. Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult, u zrodu Jihočeské univerzity.

Žáci SZeŠ Písek byli opět na JU v Českých Budějovicích.

Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další.

Naši žáci se především zajímali o možnosti studia na fakultě. Dostalo se jim vyčerpávajících informací o jednotlivých studijních oborech, o podmínkách přijetí, o kreditovém systému i o možnostech studia v zahraničí.

Přesto, že na JU právě probíhá zimní semestr, měli jsme jedinečnou možnost nahlédnout do špičkově vybavených laboratoří a učeben, seznámit se s jednotlivými přístroji, aniž bychom rušili vysokoškoláky. Naše žáky zajímalo, jak přístroje pracují a zda s nimi pracují i posluchači univerzity. Měli spoustu dotazů a všichni jim trpělivě odpovídali.

Poslední zastávkou byla menza s výborným obědem a odjížděli jsme domů plni dojmů.
Návštěva Jihočeské univerzity zcela určitě přispěla ke konečnému rozhodnutí některých žáků, zda a kde studovat po úspěšném zakončení střední školy.

Ing. Marie Procházková