Zde se zúčastnili zajímavého divadelního workshopu. Budějovičtí loutkoherci pro ně připravili zkrácenou verzi známého příběhu o Bruncvíkovi, po které následovala malá lekce dramatické výchovy a dílna hereckých dovedností. Součástí programu byla rovněž beseda o statečnosti a hrdinství. Děti měly za úkol zamyslet se a pohovořit o tom, co to znamená, být statečný, kdo a proč se může stát hrdinou a co může být hrdinským činem. Na závěr si každé z dětí vytvořilo svůj vlastní erb, na který nakreslilo symbol toho, v čem samy sebe považují za hrdiny. Přestože se toto zadání mohlo zdát nesnadné, všechny děti si s ním velmi dobře poradily. Na erbech jsme tak mohli vidět symboly odkazující na pomoc s mladším sourozencem, péči o domácího mazlíčka, hraní na hudební nástroj, sportování nebo také docela obyčejné srdce, které značí, že nositel tohoto erbu je kamarád. Poté, co děti krátce vysvětlily původ právě toho svého erbu, poklekli před loutkou Bruncvíka, který je pasoval do stavu rytířského.

Všem dětem i vychovatelkám se tato akce velmi líbila, stejně jako nové prostory dětského oddělení městské knihovny. Slibujeme, že se sem na podobné akce brzy vrátíme.

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD