Při anketě jsme kladli stovce respondentů tři otázky. Jedna z nich byla zaměřena na povědomí o Světovém dnu životního prostředí. V tomto případě se situace proti roku 2014 o několik procent zlepšila. Lidé jsou více informovaní o tomto významném dnu.

… a jak jsou spokojeni lidé s životním prostředím v Písku? Více respondentů odpovídalo negativně než v roce 2014… nebo snad jsou lidé kritičtější…?

Na otázku, jak zlepšit životní prostředí, jsme dostávali rozmanité odpovědi. K našemu údivu se někteří lidé velmi rozpovídali… Většina dotázaných hovořila o bezohledných majitelích psů a neodklízení exkrementů; bezohlednosti některých spoluobčanů, kteří způsobují nepořádek v ulicích; rozházené odpadky a nesprávné třídění odpadu některými spoluobčany…

Rovněž zmínili problém velkého množství aut v centru a stále ještě málo zeleně. Také padly výroky o zodpovědnosti každého z nás, každý musí přemýšlet o svém jednání a chování a začít hlavně sám u sebe, což vidíme stále jako velký problém dnešní společnosti. Našly se i výhrady proti chování mládeže a budování její zodpovědnosti… Lidem většinou není jedno, jak vypadá prostředí v jejich okolí … hlavně, aby byli ochotni třeba sami něco změnit!

Každý oslovený od nás dostal symbolický zelený lístek. Věříme, že jsme opět trošku přispěli k tomu, aby se lidé zamýšleli nad svým chováním a jednáním … a my se tím také učíme komunikaci a schopnosti nebýt lhostejný ke svému okolí.

Ekoparlament ZŠ T. G. Masaryka Písek