Třídenní program zajišťovalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Během pobytu žáci pod vedením odborných lektorů prozkoumávali přírodní památku Branské doubí, rybniční soustavu, staré stromy na hrázích, navštívili záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Třeboni i Schwarzenberskou hrobku. Někteří žáci využili možnosti jízdy na koni. Program byl založen na metodách aktivního učení, které naplňovaly úsloví „škola hrou“.

A co se dětem nejvíce líbilo? Staré stromy, zejména Čertův dub, jízda na koni a úžasné ubytování.

Dana Kotrbová, Helena Pištěková