„Je mi líto, že nejhezčí část Hrejkovic, kde jsou krásné procházky, přijde o stromy, které by bylo dobré zachovat pro naše děti,“ konstatovala jedna z obyvatelek a mnozí s ní souhlasili. Vyčítali starostce Haně Kašparové, že dala k pokácení stromů souhlas.

„Samotné je mi to líto, mám stromy ráda, ale také mám zodpovědnost za lidi a za obec,“ uvedla Hana Kašparová na pondělním mimořádném jednání zastupitelů. Reagovala tak na kritiku z řad občanů, kteří zaplnili společenský sál.

Při rozhodování vycházela ze souhlasného stanoviska s kácením stromů vydaného milevským odborem životního prostředí. Podmínkou je vysázet na hráz nové stromy. Ne však na straně směřujícík vodě, ale jen na opačné, vzdušné straně. Celou situaci přišli lidem vysvětlit zástupce majitele rybníka a ředitel společnosti Orlík nad Vltavou Ivan Bambuškar a projektanti Tomáš Pecival a Radek Vlasák.
Na hrázi bylo původně přibližně osmdesát stromů, které jsou na schwarzenberském pozemku. Nejsou to jen duby, ale i olše, břízy a jasany. Z nich už bylo před dvěma lety vykáceno přibližně patnáct stromů – břízy a napadené suché olše.

„Hrejkovický rybník je jako jediný z rybníků v majetku společnosti Orlík nad Vltavou v kategorii III, což znamená, že ohrožuje lidské životy. Každý den tam chodí náš pracovník a monitoruje vlivy počasí, průtok, stav tělesa hráze, jestli neprosakuje, a stav stromů,“ vysvětlil Ivan Bambuškar. Monitoring pak vyhodnocuje každoročně společnost Vodní díla – TBD dozor Praha. Její zástupci jezdí několikrát ročně na hráz kontrolovat, zda se monitoring dělá správně. Oprava hráze je už nutná. Ze zákona je navíc nařízeno zajistit stav hráze rybníka III. kategorie tak, aby vydržela i tisíciletou vodu. To bez vykácení stromů podle projektantů stoprocentně zajistit nelze. Pokud by starostka souhlas ke kácení nedala, musela by čelit případným postihům za škody napáchané při protržení hráze.
Hráz je v současné době neprůjezdná, a tím je snížená možnost její údržby. Podle projektantů je třeba vyrovnat a rozšířit těleso hráze, aby došlo k její stabilitě a stala se průjezdnou. Je také nutné vybudovat nové výpustní zařízení, ale i zbourat stávající bezpečnostní přeliv a vybudovat nový.

O rybníku:
Hrejkovický rybník je jako jediný z rybníků ve schwarzenberském majetku zařazený do III. kategorie, tedy ohrožující lidské životy.

Rybník má rozlohu 23 ha. Vytéká z něj Hrejkovický potok, který protéká Hrejkovicemi a teče dál na jih.

Místní dodnes vzpomínají na ničivé povodně v Hrejkovicích v letech 2002 a 2013.