Město Mirovice staví mateřskou školou s finanční podporou Ministerstva financí. V letošním roce bude vyčerpána celá částka ve výši 20 milionů korun. Dalších 28 milionů korun má město vyčleněno ve svém rozpočtu tak, aby stavba byla předána k užívání dětem během srpna příštího roku.

Marie Hrdinová