Právě zde na jaře dochází k velké migraci těchto chráněných živočichů. Mnoho z nich každoročně končí pod koly aut.

Dopravní značka upozorňující na migrující obojživelníky.Zdroj: Z archivu MÚ PísekOdbor životního prostředí městského úřadu připravil opatření na ochranu žab a dalších obojživelníků. „V loňském roce se kombinací naváděcích zábran, sběrných nádob a podchodů podařilo ochránit velké množství žab a čolků,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra.


V pátek (17. března) ve spolupráci se studenty lesnických škol bylo instalováno přes 400 metrů speciálních zábran a osm sběrných nádob. Tam, kde nebylo možné zábrany umístit, bude od středy 22. března na nezbytně nutnou dobu uzavřena komunikace III. třídy. Půjde o část ulice Na Trubách a zároveň zde bude vyznačena objízdná trasa.


„Žádáme návštěvníky této lokality, aby dodržovali instrukce uvedené na informačních tabulích, nedotýkali se zábran ani migrujících živočichů a dodržovali objízdnou trasu,“ připomněl Miloslav Šatra.