Jak informovala mluvčí inspekce životního prostřední Radka Nastoupilová, inspektoři z oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích za porušení zákona o ochraně přírody uložili firmě pokutu sto tisíc korun.

VZÁCNÉ DRUHY

Na ploše, která byla původně určena k rekultivaci, docházelo nejméně od roku 2011 k postupnému zarůstání vegetací a vývoji cenného biotopu, který byl tvořen mozaikou dřevin, travnatých a holých ploch. Území bylo řadu let biotopem zvláště chráněných druhů živočichů - žab, plazů, ptáků a dalších.

Ilustrační fotografie.
Za kůrovce na Českobudějovicku padla pokuta čtyři miliony korun

"Šetřením v srpnu loňského roku inspektoři zjistili, že na ploše o výměře asi 7,5 hektarů došlo k odstranění veškerá vegetace, zmizela i tůně, která byla domovem několika silně ohrožených zvláště chráněných druhů žab, jako jsou kuňka obecná, blatnice skvrnitá, rosnička zelená a skokan zelený. Vyskytovali se zde také koroptve polní, ťuhýk obecný, cvrčilky slavíkové, bramborníček černohlavý a hnědý, ještěrka obecná a slepýš křehký," upřesnila Radka Nastoupilová.

VZÁCNÝ BIOTOP

Někteří zde se vyskytující živočichové jsou na seznamu zvláště chráněných druhů. V krajině dle slov ředitele českobudějovického inspektorátu ČIŽP Vladimíra Jiráčka ubývá podobných lokalit, které jim poskytují vhodné prostředí pro rozmnožování a shánění potravy.

Setkání na téma malých vodních elektráren.
OBRAZEM: Byl u Zátaví porušen zákon? To posoudí úřady

"Otevřená plocha s rozvolněnými porosty vegetace a dřevin představovala také charakteristický hnízdní a potravní biotop různých druhů ptáků. Ten byl velmi hodnotný i pro řadu dalších vzácných, zejména bezobratlých, druhů živočichů, které nepodléhají zvláštní ochraně podle zákona o ochraně přírody. Hodnota takto vytvořeného biotopu spočívá zejména v jeho vzácnosti v krajině, kde v dnešní době v drtivé většině převládají plochy zastavěné a intenzivně zemědělsky, nebo lesnicky obhospodařované,“ dodal Vladimír Jiráček.

Společnost A.K.U.P.I. se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k ministerstvu životního prostředí. "To však odvolání zamítlo a sankce sto tisíc korun nabyla v březnu právní moci," upozornila mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.