Podle starosty Vladimíra Pánka se jedná o dřeviny z místa, které potřebuje Ředitelství silnica dálnic pro dočasný zábor na stavbu obchvatu Čimelic. Za porosty, které je nutné vykácet, nabízí obci ŘSD téměř 235 tisíc korun včetně DPH.