Pozemky pod skládkou tříděného komunálního odpadu Jenišovice budou města. Milevští zastupitelé schválili uskutečnění jejich směny za stejně velké pozemky v katastru Něžovice a Dmýštice podle požadavků Státního pozemkového fondu.

Město ale bude muset státu doplatit ještě 3,245 milionu korun. Důvodem podle vedoucího odboru investic a správy majetku města Davida Lukeše je fakt, že cena za státní pozemky je kvůli městem vybudované skládce podstatně vyšší než pozemků, na kterých nic nestojí. Přesto je to do budoucna prozíravý krok.

V současné době totiž platí město podle místostarosty Martina Třeštíka státu za pozemky pod skládkou roční nájemné ve výši téměř sedm set tisíc korun.