„Povolení ke kácení dřevin rada schválila podle návrhu komise životního prostředí, která nejprve posoudila jejich zdravotní stav a situaci,“ uvedl starosta Ivan Radosta.

Pokáceny budou v rámci odvodnění hřbitova dvě břízy, čtyři modříny, smrk a borovice. Místo nich pak budou vysázeny nové lípy. Dále se smějí pokácet – smrk ztepilý a douglaska tisolistá, které jsou u domů v ulici Čs. armády, smrk pichlavý v Karlově ulici a dvě lípy u kostela. V místních částech města Milevska v Něžovicích bude pokácena vrba bílá, která roste za rybníkem, a ve Dmýšticích lípa u domu čp. 6.

Komise naopak nedoporučila pokácet smrk za garážemi pod Májovinou a břízu a třešeň u domu čp. 811 v ul. Čs. armády. „Smrk za garážemi pod Májovinou je přibližně pět metrů od garáží a je zdravý. Třešeň i bříza jsou přibližně patnáct metrů od domu. Není důvod je pokácet,“ doplnil Ivan Radosta. Ze smrku bude odstraněna jen větev, která zasahuje na střechu.