Podle provedené kalkulace ceny za svoz odpadů pro podnikatele, kteří mají s městem uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci odpadu, schválili radní nové ceny pro letošní rok. Podnikatelé zaplatí za svoz popelnice o objemu 110 litrů 1107 korun včetně 21 procent DPH, dále za uložení vytříděných odpadů do sběrných nádob na tříděný odpad ve městě a ve sběrném dvoře 975 korun také včetně DPHa 16 korun včetně DPH za uložení tříděných nebezpečných odpadů ve sběrném dvoře.