Na Husově ZŠ museli 14 předškoláků zatím odmítnout. „Pozvali jsme si rodiče a vysvětlili jim situaci. Zhruba za týden budeme znát výsledky přijímacích řízení na víceletá gymnázia, kam každoročně odchází 10 až 15 dětí. Předpokládám, že to tak bude i letos a uvolní se kapacita pro odmítnuté děti,“ ujistil ředitel ZŠ Jan Adámek.

Letos skončí 9. třídy ve městě 283 dětí, další odejdou na víceletá gymnázia. „Do lavic tedy v září usednou všichni zapsaní prvňáci. Kapacita základních škol je dostatečná a město v dohledné době nepočítá s jejím rozšířením,“ uvedla Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Podle přehledu zpracovaného odborem školství a kultury MÚ nejvíce dětí ze spádové oblasti přišlo na ZŠ Jana Husa. Do spádových oblastí škol je zahrnuto také 22 obcí, kde není ZŠ vůbec, nebo pouze první stupeň. Obce mají s Pískem uzavřenou dohodu o společném spádovém obvodu. To vyžaduje školský zákon.

Číslo o počtu budoucích prvňáků se ještě může změnit. Rodiče mohou až do konce srpna přijít s vyřízeným odkladem školní docházky. Ředitelé základních škol se však shodují, čím dříve tak učiní, tím lépe.

Odbor školství a kultury nyní dohledává děti, které podle místa trvalého bydliště měly přijít k zápisu do některé z píseckých ZŠ, ale nepřišly. Podle slov vedoucí odboru Marie Cibulkové to není jednoduché. Někteří rodiče například změnili adresu nebo přihlásili své dítě jinam. „Podle školského zákona každý předškolák musí přijít k zápisu. Pokud tak rodiče neučiní dodatečně do 30. dubna, dopustí se podle novelizovaného školského zákona přestupku,“ zdůraznila Marie Cibulková.

Vedle šesti ZŠ zřízených městem je v Písku ještě soukromá ZŠ Cesta.