Projekt ještě nemají  na papíře. „Místa, která byla sporná, se nám podařilo vyřešit. Ještě se zabýváme napojením nových rodinných domů," popsal fázi příprav starosta Miroslav Maksa.

Na čistírnu budou napojeny celé Chyšky. „Čistírna je jednou ze tří částí, protože dvě jsou přečerpávací stanice," vysvětlil Miroslav Maksa. Jedna bude směrem na  Vlksice a druhá na Nosetín. Přečerpávací stanice jsou důležité, jinak by tu museli teoreticky postavit tři čističky.

„Ze dvou směrů budeme splašky přečerpávat do kopce, aby končily v čistírně," doplnil.  Obec také počítá s tím, že v čistírně budou končit i splašky ze septiků nebo jímek z domů obyvatel. Ty nyní vozí do Milevska.

Chyšečtí zatím neví, kolik by za výstavbu ČOV a odkanalizování přesně zaplatili. „Návrh před mnoha lety počítal s částkou kolem šedesáti sedmdesáti milionů korun," podotkl starosta. „Je to jeden projekt, spojené nádoby," dodal.
Chyšky nespadají mezi obce, které musejí mít do určitého roku čističku postavenou.

„Limit nemáme, ale je třeba ji připravit na papíře," řekl starosta. Pak budou muset Chyšečtí čekat na to, zda získají dotaci. Výstavba spolkne podle starostových slov šest až sedm ročních rozpočtů obce, takže sami ji určitě nezaplatí.