Vzácnou návštěvu v Probulově především přivítali Eva a Josef Maříkovi spolu s Věrou a Václavem Háchovými, kteří s místními hasiči desítky let vzorně udržují hrob a pečují o tento památník Rudé armády. Uvítání hostů byli dále přítomni Jiří Lejčar a Josef Kovařík, členové okresního vedení KSČM. Právě díky této organizací je pečováno o hroby rudoarmějců, kteří zemřeli na teritoriu píseckého okresu.

Jurij Vladimirovič Rudenko (vnuk zemřelého) projevil přání poznat místo posledního odpočinku svého dědy, který byl nešťastnou náhodou měsíc po válce vážně zraněn při plavení koní na okraji rybníka Zhoř u Čimelic. Přes veškerou zdravotní péči poskytnutou mu ve zdravotnickém středisku Rudé armády zemřel 6. června 1945 v obci Probulov. Místo posledního odpočinku bylo vybráno jednotkou Rudé armády na okraji obce Probulov u silnice ve směru na Orlík nad Vltavou. Zde byl vypraven pohřební průvod s čestným doprovodem a hudbou, na kterém promluvili důstojník Rudé armády a tehdejší zástupce obce Václav Kolpek.

Především péčí Josefa Maříka manželé Rudenkovi navštívili místo posledního odpočinku svého dědy se vzorně upraveným památníkem. Nevynechali ani další památná místa, která se váží k místům tábořiště Rudé armády v lesích u Vrábska na Čimelicku. Vzácní hosté se seznámili i s dalšími významnými místy památných květnových dnů 1945. Především to byl mlýn u Čimelic, kde zástupci Rudé armády, armády USA a velitel od Prahy ustupujících jednotek Wehrmachtu a SS podepsali 12. 5. 1945 poslední kapitulaci na území Československa. Nebylo vynecháno ani místo s památníkem v katastru obce Rakovice na okraji Čimelic, kde se zastavilo čelo německého uskupení vojsk a odkud tato vojska odcházela do ruského zajetí.

Na závěr prvního dne pobytu přijal vzácné hosty starosta obce Probulov Jan Němec a v místím hostinci se uskutečnila beseda na níž byly připomenuty události z konce války v okolí Probulova. Autentickými vzpomínkami obohatil besedu pamětník tehdejších událostí Otto Jech.

Josef Kovařík