Zastupitelé ve čtvrtek  schválili smlouvy se dvěma poskytovateli těchto služeb obyvatelům Písku.

Částku 600 tisíc korun dostane Diakonie  Českobratrské církve  evangelické – středisko Blanka. Peníze uhradí část nákladů na elektrickou energii, vodné, stočné, plyn, teplo a teplou vodu. Smlouva je uzavřená  na jeden rok, středisko Blanka  musí předložit vyúčtování do konce dubna příštího roku a případnou nevyčerpanou částku vrátit městu.

Středisko Blanka na základě výsledků výběrového řízení zajišťuje terénní a pobytové  služby a sídlí  v městském objektu na Jiráskově nábřeží. „Služby střediska jsou prioritně zaměřeny na klienty z města Písku, což kontroluje  a schvaluje vedoucí  odboru sociálních věcí městského úřadu. Porušení tohoto kritéria je důvodem k neposkytnutí příspěvku," uvedl Petr Hladík, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska Blanka.

Středisko Naděje dostává letos z rozpočtu města  více než  2,1 milionu korun. Z těchto peněz  platí náklady na provoz Nízkoprahového zařízení  pro děti a mládež ve střediscích ve Svatoplukově ulici, na Fügnerově náměstí a v Purkraticích.
Služba střediska Naděje zahrnuje ambulantní a terénní aktivity poskytované dětem    a mládeži od  šesti do šestadvaceti let. „Terénní program poskytujeme lidem, kteří  žijí rizikovým způsobem nebo jsou jím ohroženy. Tato služba je určena také lidem bez přístřeší a těm, kteří žijí v sociálně vyloučených komunitách," informoval   Daniel Svoboda, oblastní ředitel Naděje.
Středisko Naděje stejně jako Diakonie  má smlouvu   s městem na  jeden rok a musí ji vyučovat  nejpozději do konce dubna 2016.