Stovka dětí sleduje se svými učitelkami divadelní představení. Baví se a vůbec netuší, že blízko nich v orchestřišti divadla začíná hořet… Dramatický scénář byl naplánován na taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému, které ve čtvrtek prověřovalo, jak zvládnou komplikovaný a vysoce specifický zásah.

Námětem cvičení byl simulovaný požár v orchestřišti. Zplodiny hoření pronikly z orchestřiště a rozšířily se až do hlediště, kde v tu dobu sledovalo představení se svými učitelkami přibližně 100 žáků.

Cvičení předpokládalo rychlé šíření požáru, silné zakouření budovy, a tudíž zkomplikování samoevakuace. Všichni diváci a herci byli hasiči společně se zaměstnanci divadla z ohroženého prostoru evakuováni únikovými cestami. Při hromadné evakuaci se však v důsledku pádů zraní dvě osoby – jeden ze žáků má zlomeninu ruky, dospělá osoba si zlomí nohu a stává se tak nepohyblivou.

Při pokusu o lokalizaci požáru hadicí z nástěnného hydrantu se v zakouřeném a hlavně dispozičně velmi složitém prostoru ztratí jeden ze zaměstnanců. V silném kouři ztratí orientaci a následně upadá do bezvědomí. Dalším dvěma osobám se nepodařilo evakuovat a hustý kouř je uvěznil na balkóně v prvním patře.

Úkolem hasičů a dalších zasahujících složek bylo v první řadě vyhledání a záchrana osob s následným tříděním zraněných, ošetřením a transportem do nemocnice, dále likvidace požáru včetně vytvoření čerpacího stanoviště a následně zajištění základních potřeb pro evakuované.

„Intoxikovaný“ pracovník divadla byl hasiči vyhledán a evakuován za využití dýchací techniky. Obě osoby, které zůstaly na balkóně, hasiči evakuovali z vnějšku budovy automobilovým žebříkem. Dospělého, který si při evakuaci zlomil nohu, zasahující hasiči vynesli na nosítkách.

Poté, co byly ukončeny záchranné práce, bylo nutné všechny evakuované zaevidovat. Velitel zásahu si dále vyžádal přítomnost psychologa. Činnost a postupy si v dnešním cvičení ověřil také psycholog HZS Jihočeského kraje.

Cvičení se zúčastnili:

profesionální hasiči ze stanice Písek se dvěma cisternami a automobilovým žebříkem,

dobrovolní hasiči města Písek s cisternou,

strážníci Městské policie Písek,

Policie ČR, obvodní oddělení Písek,

ZZS Jihočeského kraje, výjezdová skupina Písek

psycholog HZS Jihočeského kraje.

Bezprostředně po cvičení provedl první hodnocení ředitel píseckých profesionálních hasičů plk. Ing. Luboš Broulim: „Cílem každého cvičení složek IZS je především nácvik spolupráce mezi základními složkami IZS, tedy hasiči, Policií ČR a ZZS, a právě proto jsme pro ověření postupu naší spolupráce vybrali Divadlo Fráni Šrámka v Písku. Toto divadlo patří k objektům, kde by v případě jakékoliv mimořádné události většího rozsahu bylo složité vedení zásahu, a to zejména s ohledem na zajištění evakuace osob. Specifické je také umístění daného divadla, které se nachází na okraji historické části města a tím je přirozeně složitější příjezd hasičských jednotek v návaznosti na zajištění zásobování požární vodou.“