Písecko zaujímá osmé místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé České republice. Podle vedoucího oddělení trhu práce Jiřího Drába se do statistických údajů promítají lidé s dlouhodobými zdravotními problémy, kteří mají i částečné invalidní důchody.

Nejvyšší míra nezaměstnanosti, a to třicetiprocentní, je na Písecku v Jetěticích. Ta je však ovlivněna především zdejším pobytem volyňských Čechů. Ti mají v mnoha případech vysoké požadavky na zaměstnání i ubytování. Důvodem jejich rozčarování bývá často odlišný systém školství, kdy dosažené vzdělání na Ukrajině neodpovídá českému. Je pro ně mnohem náročnější se ve svém oboru uplatnit. Mnozí musí slevit. „Máme tu jeden případ volyňského Čecha, který se tady usadil, našel si práci a už pracuje i jeho žena," připomněl ředitel píseckého kontaktního pracoviště Jiří Brožák.

Stále se snaží využívat způsoby, jak pomoci lidem bez práce i zaměstnavatelům. Manažerka společnosti AISIN Marie Veselá ocenila rekvalifikační kurzy, které pomáhají najít lidem uplatnění i v jejich firmě. Problém je podle ní spíš v tom, že je tak málo lidí bez práce, že je těžké si z nich vybrat někoho, kdo bude požadovanou profesi zvládat.

Chybí totiž absolventi technických oborů, ale v poslední době například    i švadleny. Jádro problému začíná ve školství. To se potýká dlouhodobě s nedostatkem zájemců o učební obory. Žáci často odcházejí ze základních na střední školy.

Dalším tématům, kterými se poradní sbor zabýval, se budeme ještě v Píseckém deníku věnovat.