Druhá etapa rekonstrukce Fügnerova náměstí bude letos patřit k nejvýznamnějším  investičním dopravním akcím ve městě. Bude zahrnovat úsek od  objektu domovní a bytové správy až po Tyršovu ulici. Zadání této  veřejné zakázky  projedná rada města na svém zasedání ve čtvrtek 25. dubna.

Pokud výběrové řízení nebudou provázet problémy a nikdo z účastníků se neodvolá, mohla by rekonstrukce začít ještě před polovinou července. V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 19 milionů korun včetně DPH. Město však věří, že  zásluhou výběrového řízení se stejně jako při první etapě podaří  částku snížit.

„Jednou ze zásadních změn  bude posunutí zdi zhruba o dva metry směrem k domům na Fügnerově náměstí. Zeď bude kamenná a na ní potom kované zábradlí. Proti tomuto řešení nemají  pracovníci státní památkové péče výhrady," vysvětlil Rudolf Koraba z odboru rozvoje, investic a majetku města.

Pod zdí se tak rozšíří komunikace a vznikne zde prostor pro kolmá parkovací státní. Mezi zábradlím a domy budou čtyři parkovací stání určená pro rezidenty.

Rekonstrukce se bude týkat vodovodu, kanalizace, zeleně a osvětlení. Na povrchu komunikace budou místo dosavadního afsaltu kamenné kostky. Novým prvkem bude schodiště, které náměstí propojí s Palackého sady.