„Jeden strom je silně nahnutý a shnilý a také zdravotní stav dalšího je už kritický," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

Město zde počítá s výsadbou nových stromů po celé straně ulice,  ale vzhledem k očekávané  rekonstrukci   celé ulice, ji však odkládá. Projekt na rekonstrukci je již schválený, ale zatím vždy dostaly přednost ulice, které byly v horším stavu než Jungmannova.

„Lípy nejsou sice  nejvhodnějším stromem do města, ale v Písku už mají mnohaletou tradici. Jsou nejen ve středu města, ale i například v ulicích na Habeši. Zahradníci je začali využívat v době, kdy ještě nebyly kulové kultivary. Dnes už máme k dispozici kulový javor, platan a další," uvedl Miloslav Šatra.

Lípy jsou také na Velkém náměstí. Občané se možná pozastavují nad tím, že je letos v době vegetačního klidu městské služby nestříhají. „Chceme zvětšit objem koruny lip, proto je nutné je stříhat nebo ořezávat postupně," dodal Miloslav Šatra.