Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá starosta Kučeře Bohuslav Bartůněk.

Co se vám podařilo za první dva roky?
Za první dva roky se nám podařilo udělat část kanalizace a komunikace u domů, kde to bylo nutné, poněvadž to bylo ve špatném stavu. Opravili jsme místní komunikaci na chatovou osadu Hájek, zhotovili jsme projektovou dokumentaci k čistírně odpadních vod a projektovou dokumentaci se stavebním povolením k přestavbě bývalé školy na byty pro seniory.

Daří se nám uskutečňovat mnoho kulturních akcí pro všechny věkové kategorie, fotografie z nich můžete zhlédnout na  www.kucer.cz.
Nyní se pokusíme vyřídit dotace na přestavbu a stihnout přebudovat bývalou školu na byty pro seniory.

Co máte v plánu na druhý poločas volebního období?
A právě  úpravy v bývalé škole jsou největším předsevzetím pro příští dva roky. V příštím roce bychom měli začít a dále bychom se chtěli zúčastnit soutěže o Vesnici roku. Také bychom se chtěli věnovat dalším opravám komunikací, které to potřebují, ale vše závisí na tom, jaké dotační tituly budou vypsány.

Příště bude odpovídat starostka Hrejkovic Hana Kašparová.