V pátek již třetím rokem proběhla soutěž v přípravě nějakého pokrmu, letos se soutěžilo o nejlepší placku. Zcela nezáleželo na surovinách, placky tedy mohly být slané i sladké, celerové, škvarkové, makové… Večerní posezení a degustování bylo přátelské a účastnili se ho nejen místní nebo přespolní, ale i hosté festivalu z karlovarského souboru Dyleň. Letos se sešlo vynikajících 26 výrobků, ani jedna placka nebyla stejná. Jsme za to velice rádi a všem soutěžícím moc děkujeme. Hodnocení bylo velmi těžké a také velmi těsné. Pekaři vítězných placek byli během hlavního sobotního programu vyhlášeni a oceněni. V tajném hlasování všech přítomných stejným počtem hlasů vyhráli 2 placky a překvapením bylo, že obě uplácali muži – pan Miroslav Barda z Bratřejova a pan Martin Souček z Karlových Varů.

V sobotu 1. června proběhl hlavní festivalový den. Jelikož tyto dny folkloru nejsou zaměřeny jen na hudbu a tanec, byl již dopoledne otevřen jarmark. Odpoledne, po slavnostním průvodu a zahájení, vystupovaly jednotlivé folklorní soubory – kromě Kovářovanu se představil Doudleban, Bystřina, Stražišťan a Stražišťánek. Pro zpestření programu festivalu vždy vystupuje i host z jiného regionu Čech. Tento rok potěšil diváky svými vystoupeními soubor Dyleň z Karlových Varů. Program oživila také komentovaná přehlídka krojů. A jak už se stalo tradicí, přivezl Doudleban pro Kovářovan žertovný dárek, při jehož předávání se všichni přítomní pobavili. Po programu a slavnostním zakončení měli „souboráci“ možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti a vyslechnout si neocenitelné rady odborné komise. Tento den pak ve společenském duchu pokračoval při taneční zábavě ve stanu na návsi.

V neděli 2. června se členové souborů zúčastnili krojované mše svaté. Celý festival byl odpoledne zakončen vystoupením hostů festivalu na Zvíkově. Pro členy Kovářovanu to však ještě konec nebyl, neboť na pořadatele čekalo uklízení, balení a spousta další práce.

Ideou celé této akce není jakási soutěž souborů, ale srdečné setkávání lidí a folklorních souborů Jižních Čech. Je na místě poděkovat naší obci i kraji za podporu a všem „nefolklorníkům“, kteří s realizací festivalu pomáhají a bez jejichž pomoci by se těžko uskutečnil.

A komu se na festivalu líbilo, nechť si zapíše do kalendáře - 5. až 7. června 2020 XXV. jihočeský folklorní festival Kovářov 2020.

Hana Dlouhá a Božena Kolorosová