Obědy budou škole zaplaceny za období od září do prosince roku 2017 částkou přes 21 tisíc korun a za období od ledna do konce června roku 2018 částkou téměř 34 tisíc korun.