Akce se zúčastnili nejvyšší představitelé koncernu WITTMANN Group, především pan Dr. Werner Wittmann, zakladatel koncernu a Ing. Michael Wittmann, jednatel společnosti Wittmann Kunststoffgerätte Gmbh.

Pozvání rovněž přijal Obchodní rada Rakouského velvyslanectví pan Christian Miller, starostka obce Dobev paní Ing. Jaroslava Strnadová, projektant stavby Ak. arch. Václav Hodan i předseda správní rady dodavatelské firmy PRIMA, akciová společnost Ing. Stanislav Bočánek.

Nejpočetnější část návštěvníků tvořili zástupci z řad zákazníků firmy z České i Slovenské republiky. Akce se celkem zúčastnilo více než 150 návštěvníků z 60 firem.