Bernartice – Obyvatele bernartické osady Bojenice trápí nedostatek vody. Upozorňuje na to chalupář Milan Kokeš, který tu tráví většinu roku. „Vodu beru jen tak tak. Co až nebude? Polovička lidí má málo vody, respektive skoro žádnou. Jak to obec bude řešit," ptal se.

Podle starosty Pavla Souhrady musí lidé v první řadě vodou šetřit. „Je nutné, aby věděli, kolik jí ve studni mají a co si mohou dovolit. Když bude málo vody, tak se cisternou doveze. Ta ale bude na konzumaci, ne na zalévání. Jinak se to nevyřeší," vysvětluje starosta, který je přesvědčený o tom, že je nereálné, aby osada byla napojena na vodovod. Nevyplatí se to. Odběr by byl malý a voda by se kazila.

Milan Kokeš nepovažuje výstavbu vodovodu za špatné řešení. „Před patnácti lety jsem mluvil s tehdejším starostou Ladislavem Bouškou, který říkal, že to není problém. Spíše je problém ten, že někteří lidé v obci nemají o tuto vodu zájem. Nevím, jak je to dneska. Mohlo by se udělat malé referendum," navrhoval.

Podle zastupitele Aleše Kroupy je hlavní problém v plýtvání vody. Tak to vnímá i další obyvatel Bojenic Josef Hrádek. „Důležitá věc je ta, jak se žije, jakým způsobem se s vodou hospodaří. Každý si musí sáhnout do svědomí. Když porovnáme, k čemu lidé využívali vodu před patnácti lety, s tím, co je dneska. To je vyloženě plýtvání. Děje se to všude," konstatoval Josef Hrádek.

Jitka Kramářová, mluvčí společnosti ČEVAK, která vodohospodářskou soustavu provozuje, vysvětlila, že se nedá vyčíslit, kolik musí průměrný rodinný dům v menší obci spotřebovat denně vody, aby se provoz vodovodu vyplatil a voda se nekazila. „Velmi záleží na průměru potrubí a také jeho délce. Proto se při návrhu nových vodovodů ještě před jejich stavbou zohledňuje počet napojených obyvatel tak, aby voda v potrubí při běžném odběru proudila a nedocházelo k jejímu znehodnocení," řekla Jitka Kramářová.

A co například musí obec splňovat, aby mohla postavit vodovod? „Takzvaný status vodovodu pro veřejné zásobování neboli potřebu. K tomu je třeba, aby minimální denní spotřeba vody byla alespoň deset kubíků a napojeno bylo minimálně padesát fyzických osob. V takovém případě také může starosta požádat o dotaci na jeho výstavbu. Vše samozřejmě ale záleží také na tom, zda má obec na stavbu peníze," doplnila mluvčí společnosti ČEVAK.

Ta provozuje i vodovod v obci Bernartice. Konkrétně ho mají v Bernarticích a v místní části Srlín. Vodné zde činí 46,69 koruny a stočné 27,95 koruny za kubík.