"Jedná se o prostor, který archeologickým průzkumem nikdy dotčen nebyl. Pokud bychom ho nechali rovnou vybagrovat, tak bychom mohli přijít o cenné artefakty," podotkl Jaroslav Jiřík, archeolog Prácheňského muzea. Zatím našli odborníci několik části zvířecích kostí nebo úlomky keramiky. Nálezy pocházejí z navážky, která na místě není původní. I přesto je ale archeologové budou zkoumat. Teprve pod touto vrstvou o síle zhruba půl metru se nachází původní podloží.

Odborníci zatím netuší, co by na místě mohli najít. Dřívější nálezy ve městě jim ale dávají naději. "Pro nás je to zajímavé místo, protože se tu v raném novověku nacházel dešťový kanál, který odváděl vodu z náměstí mimo hradby. V roce 1794 po dešti byl v tomto kanále nalezen poklad zlatých a stříbrných mincí ze 14. až 18. století," uvedl Jaroslav Jiřík.

V roce 2016 objevili archeologové v sousedství dominikánského kláštera pozůstatky raně středověké keramiky z 10. století a nelze vyloučit, že osada pokračovala do prostoru Velkého náměstí. Archeolog Jaroslav Jiřík ale upozornil, že v místě průzkumu také nemusí být vůbec nic.

Archeologické práce budou na Velkém náměstí probíhat několik týdnů. Radnice žádá řidiče i občany o zvýšenou opatrnost v místě průzkumu a děkuje za pochopení.