Odporuje tomu však současný územní plán, a tak požádali o jeho změnu. Zastupitelé ji ale na svém posledním jednání, kde se zabývali změnou č. 2 územního plánu, zamítli. Podle vedení města se jedná o strategické pozemky pro město. Stávající územní plán zde počítá s parkovacím domem. „Tato plocha úzce souvisí s chystanými úpravami areálu bývalých kasáren, proto bychom s tím měli počkat,“ zmínila místostarostka Písku Petra Trambová. Ačkoli úřad územního plánování navrhl žádost schválit, zastupitelstvo ji zamítlo.