Akce by se měla dělat souběžně s novým bazénem, tunel by mohl být hotový do dvou let. „O tomto projektu se mluví už mnoho let. Záměr výstavby tunelu v této lokalitě vznikl již v roce 1999, ale
s ohledem na finanční náročnost byla stavba odkládána
a městu se nepodařilo uspět ani s žádostí o dotaci v roce 2008," uvedl místostarosta Písku Josef Knot. Připomněl, že tehdy navržený tunel měl být vybudován včetně kolektoru pro inženýrské sítě. Pod podlahou tunelu měl být současně prostor pro uložení potrubí teplárny, kanalizace, vodovodního řadu a kabelovodů.

Součástí nově navrženého tunelu už kolektor pro inženýrské sítě nebude. „Teplárna musela řešit uložení svých sítí protlakem bez vazby na plánovanou stavbu tunelu," vysvětlil místostarosta.

Kromě toho, že tunel propojí Výstaviště se sportovním areálem, také zvýší bezpečnost silničního provozu, jelikož chodci a cyklisté pohybující se mezi centrem města 
a lokalitou sv. Václav po frekventované Burketově ulici budou moct chodit podchodem.

Projektant vybraný radními města by měl do poloviny příštího roku vypracovat projektovou dokumentaci až po stupeň dokumentace pro realizaci stavby.
Odhadovaná cena investice je okolo 25 milionů korun.