Největší investicí roku 2019 je pro město Mirotice podle starostky Martiny Mikšíčkové výstavba čistírny odpadních vod (ČOV), kanalizace a obnova vodovodu za 151,1 milionu korun včetně DPH.

Na ČOV a kanalizaci tu dostanou dotaci z OPŽP Ministerstva životního prostředí ve výši 73 milionů korun. Na vodovod požádali o dotaci Jihočeský kraj.

O co jde:
Výjimka o vypouštění odpadních vod platí Miroticím do roku 2021.
Financování projektu (151,1 mil.) je zajištěno dotací, úvěrem a penězi města.
Stavba má trvat 36 měsíců.

Stavbu vysoutěžila společnost BAK, která by měla 1. dubna převzít staveništěa podle uzavřené smlouvy začít do pěti dnů stavební práce. „V letošním roce má být postavená budova čistírny odpadních vod a vodovodní a kanalizační řady v ulicích Kopeckého, Zářečí, Běšinka a Lihovarská. Letos by se mělo podle plánu končit podvrtem pod řekou,“ upřesnila Martina Mikšíčková. Část města směrem od řeky k Čimelicím má být v tomto roce hotová. Vodovod i kanalizace se bude měnit při jednom výkopu. Kde to nepůjde, budou se muset dělat protlaky.