Ač není malíř píseckým rodákem (narodil se 6. 11. 1933 v Blovicích u Plzně), město na Otavou si ho již dávno přisvojilo. Prožil zde celý svůj profesní život, získal zde mnoho dobrých přátel a svoje malířské dílo zasvětil Písku a jeho okolí.

Nalézal zde nepřebernou inspiraci pro své kresby a obrazy. Půvabná písecká zákoutí, vždy zobrazena novým pohledem, krajinu jižních Čech s její neopakovatelnou atmosférou, venkovská stavení, bílé štíty chalup a oprýskané zdivo špejcharů, malé kapličky a kostelíky s věžičkami zahleděnými do poklidného prostoru krajiny.

Obrazy Jana Sýkory v průběhu jeho tvůrčí cesty doznaly výrazné barevnosti, uvolněných tahů štětce a hutné malby. Barevná paleta se prosvětlila, z obrazů je patrna velká radost z procesu samotného tvoření. Rovněž tak Sýkorovy kresby tužkové nebo tušové, často i kolorované, nepostrádají bravurní lehkost linky a ve své jednoduchosti zobrazeného námětu dopřávají divákovy pozoruhodné zážitky.

Sýkorův výtvarný talent ho nejprve zavedl k učebnímu oboru písmomalíře a následně své nadání rozvíjel při studiu v Praze na Vyšší uměleckoprůmyslové škole. Od roku 1958 pracoval v Písku v tehdejším městském podniku Komunálních služeb v oddělení propagace a od roku 1966 působil rovněž v oboru propagace, a to Generálního ředitelství pletařského průmyslu v Písku. Po roce 1989 vyučoval výtvarné techniky na Soukromé výtvarné škole v Písku na Budějovické ulici. kde předával svým studentům základ výtvarného řemesla. Autorská tvorba Jana Sýkory, které se kontinuálně neustále věnoval, vznikala v půdním ateliéru jeho domu, ať to byla řada kreseb, akvarelů, kombinovaných technik, užité grafiky i olejomaleb.

Ve výtvarných sbírkách Prácheňského muzea je uložen velký soubor kreseb a olejomaleb, které časově dokumentují umělecké zrání malíře a obohacují stávající sbírku autorů, kteří se v Písku narodili, a nebo se do města nad Otavou vraceli pro inspiraci.

V roce 2003 uspořádalo Prácheňské muzeum velkou výstavu k umělcovým sedmdesátinám. Galerie nabídla uměnímilovným návštěvníkům vskutku oslavu jihočeské krajiny a města nad Otavou.

Expozice rozzářila prostory galerie malířovými obrazy, které dýchaly radostí chvíle, za které byly tvořeny.

Velké poděkování patří Radku Sýkorovi (synovi malíře), který díla pro expozici výstavy v písecké Sladovně vybral z rodinného archivu a velmi profesionálně a s velkým citem v galerii nainstaloval.

Výstava potrvá do 22. září a pro zájemce je možnost i zakoupení vystavených děl.

Výstava obrazů Jana Sýkory je příjemným letním zastavením a rozhodně stojí za zhlédnutí.

Irena Mašíková Konštantová