Výstava bude k vidění v Malých výstavních síních Prácheňského muzea, a to od 17. srpna do 29. září. „Vystaven bude soubor architektonických článků z rozbořeného kláštera, výběr nálezů z archeologických výzkumů, kresebné rekonstrukce podoby klášterního kostela před rokem 1419 či nově zhotovený model jeho původní podoby. Jedním z hlavních exponátů bude rozměrná dřevořezba Ukřižování z doby kolem roku 1420, která bude zapůjčena ze sbírek Národní galerie. Toto téměř dvoumetrové dílo mohlo být součástí vybavení tohoto jediného píseckého klášterního chrámu,“ uvedl autor výstavy a historik muzea Jan Adámek.

Výstavu můžete navštívit denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.

Mimořádně a pouze na pár dní (17. – 22. srpna) bude vystaven i originál jediné dochované listiny, kterou vystavili sami písečtí dominikáni. Je z roku 1375 a uschována je ve sbírkách Národního archivu.

Výstavu doprovodí publikace. Představení knihy o osudech zdejších dominikánů Mučedníci písečtí se bude konat 21. srpna od 17 hodin. Její autor následně návštěvníky po výstavě provede.