S jejich tvorbou má veřejnost příležitost se seznámit v Malé galerii Sladovny, kde v úterý v 17 hodin začíná vernisáž výstavy DVA.

Alena Pintýřová je absolventkou Střední keramické školy v Bechyni. Pracovala mimo jiné v propagaci bývalého Jitexu a po otevření Sladovny se významně podílela na výtvarných dílnách pro dospělé.

Andrej Rády, rodák z Bratislavy, vystudoval finštinu a němčinu na Filozofické fakultě UK v Praze a pracuje jako tlumočník a překladatel. Oba výtvarníci jsou členy Prácheňské umělecké besedy v Písku.