Pro zhruba 3500 studentů českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) už akademický rok 2023/24 začal. A přestože nabídka studijních programů zůstává stejná, možnosti studia se neustále rozšiřují. Posluchači technických a ekonomických programů se mohou třeba těšit na nový komplex laboratoří.

„Zájem o technické a ekonomické studijní programy nás velmi těší. Aktuálně je podtrhuje velká poptávka podniků po uchazečích. Rádi tak naplňujeme naše poslání a úlohu v regionu,“ říká rektor Vojtěch Stehel. Studenti také mají možnost absolvovat část svého studia v zahraničí, ať už formou projektového týdne, celosemestrálního studijního pobytu či odborné praxe v podniku, která je na VŠTE povinná. Na všechny tyto pobyty jim škola poskytuje stipendium, které pomáhá pokrýt náklady na život v zahraničí. Vedle evropských států mají nově možnost ucházet se také o studijní pobyt v Kanadě, neboť škola uspěla v projektu Erasmus+ Mezinárodní kreditové mobility.

„Chceme držet krok s dobou a zůstat u neustálého zkvalitnění výuky. A také mi záleží na tom, abychom měli od studentů pravidelnou zpětnou vazbu,“ zmiňuje Vojtěch Stehel některé hlavní cíle nadcházejícího akademického roku. Na podzim škola otevře dokončený komplex laboratoří za zhruba 130 milionů korun. Jeho vybavení pak vyjde na další desítky milionů. Jde o investici, která opět významně zlepší podmínky pro výuku a aplikovaný výzkum a vědu. „To jsme si ověřili už v roce 2016, kdy jsme otevřeli první centrální laboratoře,“ dodal rektor VŠTE. K nim nyní přibude dalších 16 laboratoří, v nichž může studovat či pracovat až 537 osob.

Více experimentů

Při výuce bude možné využívat více experimentů a studenti si tak teoretické znalosti snadněji ověří a vyzkouší. To obvykle vede k lepšímu zapamatování a schopnosti znalosti využít. Zároveň se zlepší zázemí pro jednotlivé výzkumné týmy, které se tak budou moci více zaměřit na témata jako je robotizace, energetika nebo odpady.

VŠTE své bakalářské a magisterské studijní programy zaměřuje na strojírenství, dopravu a logistiku, pozemní stavby, podnikovou ekonomiku či business analytiku a znalectví. Podle poptávky na trhu je doplňuje a rozvíjí, aby odpovídaly době a potřebám budoucích zaměstnavatelů.

Na univerzitě je nejvíce budoucích pedagogů

Podle Štěpána Kuděje, tiskového mluvčího Jihočeské univerzity, už k 27. září 2023 do letošních prvních ročníků nastoupilo 3 740 studentů. „Nicméně v tuto chvíli ještě nejsou dokončeny zápisy studentů doktorských studijních programů,“ doplnil Štěpán Kuděj s tím, že škola má celkem na 10 000 studentů, a to včetně těch, kteří mají studium přerušeno. Nejpočetnější jsou studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a například Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sídlí ve Vodňanech, v Českých Budějovicích i v Nových Hradech (Ústav komplexních systémů).

„Běžná výuka v zimním semestru začala 25. září a slavnostní zahájení akademického roku se uskuteční 3. října,“ uvedl Štěpán Kuděj.

Jako každý akademický rok, i tento se chystá na Jihočeské univerzitě mnoho novinek na všech fakultách.

Například na Ekonomické fakultě JU byly velkou novinkou pro studenty online zápisy, které mohli studenti provést z pohodlí domova. Všechny informace pro ně ale byly a jsou dostupné – v prvních týdnech semestru pro ně bude otevřen chat na MS Teams se studijním oddělením, aby se mohli zeptat úplně na cokoliv a pro studenty navíc postupně vznikají návodná videa k nejrůznějším oblastem studia. Snaží se tím tak studentům vyjít vstříc, aby si dokázali s náporem nových informací v klidu poradit. Z hlediska výuky se Ekonomická fakulta JU soustředí na nové trendy – vnímá proto zvýšenou pozornost věnovanou umělé inteligenci a jejímu zásahu do vědeckého a akademického prostředí. Vydala proto stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce.

Nový program pro rybáře

Na Fakultě rybářství a ochrany vod JU se od letošního akademického roku poprvé rozjede výuka bakalářského studijního programu Rybářství a navazujícího magisterského studijního programu Rybářství a ochrana vod. Studijní programy jsou mírně modifikovány v porovnání s dojíždějícími stejnojmennými studijními obory. Absolventi obou studijních programů budou mimo jiné připraveni i na výkon regulované profese/činnosti s názvem „rybářský hospodář a jeho zástupce“.

I Pedagogická fakulta JU má nové studijní programy – například bakalářský a následně i navazující magisterský studijní program Tělesná výchova a sport, nebo velmi žádaný navazující magisterský program Psychologie, po kterém byla mezi zájemci o studium velká poptávka. Zároveň je otevřen i nový doktorský studijní program: Oborové didaktiky STEM předmětů.

Také Přírodovědecká fakulta JU přichází podle Štěpána Kuděje s novými studijními programy, a to hned s několika: z bakalářských studijních programů jsou novinkami Biofyzika a Biologie a ochrana zájmových organismů. Nové navazující magisterské programy jsou například: Biofyzika, Aplikovaná ekologie a ochrana přírody, Biologie ekosystémů, Botanika a Zoologie. Navíc byl také akreditován další studijní program v angličtině, a to Functional genetics and bioinformatics.

Přírodovědecká fakulta JU navíc ve spolupráci s Filozofickou fakultou JU otevírá nové studijní kombinace. A novinky mají připravené i Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta nebo Fakulta zemědělská a technologická JU

Novinkou v tomto akademickém roce je i udělování ocenění za vynikající výsledky v pedagogické oblasti a v oblasti popularizace vědy. Jihočeská univerzita bude letos vůbec poprvé udělovat Jarlochovu cenu za vynikající pedagogické výsledky a Cenu Jany Anny Kateřiny Zátkové za popularizaci vědy. Obě ceny pak budou předány na slavnostním zahájení akademického roku JU konaném 3. října 2023.

Coworking pod patronátem VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) připravila navíc k zahájení školního roku i novou službu nejen pro vysokoškoláky. Coworking, tedy sdílený pracovní prostor pro studenty i malé podnikatele, kteří nechtějí pracovat z domova a ani si pronajímat drahé kanceláře. VŠTE ho provozuje poblíž centra Českých Budějovic v Kněžské 5, kde získala historický dům, který pak prošel nákladnou rekonstrukcí.

close Zahájení nového školního roku na VŠTE České Budějovice a coworkingové centrum školy v centru jihočeské metropole. info Zdroj: archiv VŠTE zoom_in Zahájení nového školního roku na VŠTE České Budějovice a coworkingové centrum školy v centru jihočeské metropole.

„Naší ambicí není jen podpora start-upů a začínajících podnikatelů, ale i vzdělávání a další aktivity. Je to prostě prostor pro setkávání. Chtěli jsme vytvořit něco nového a také značku VŠTE dostat víc do centra krajského města, neboť sídlo a kampus máme na jeho okraji,“ vysvětluje Petr Oros, ředitel Úseku vnějších vztahů VŠTE. Ta je zřizovatelem a provozovatelem nového coworkingového centra. Ve třípatrové budově je 14 vybavených kanceláří, dvě zasedací místnosti a také multimediální místnost pro 12 osob, vše pokryté wi-fi připojením. K dispozici je recepce a také showroom představující aktivity této nejmladší veřejné vysoké školy.

„Coworking byl kdysi vytvořen, aby pomohl začínajícím webovým podnikatelům uniknout z izolace práce z domova. K nám chceme přilákat hlavně studenty a lidi z různých týmů a společností. Mohou se zde setkávat, seznamovat, sdílet zkušenosti, pořádat schůzky, navazovat spolupráci nebo prezentovat své podnikatelské záměry,“ říká Martin Šesták, vedoucí centra.

To nabízí také kurzy a workshopy věnované nejen ekonomice, marketingu, znalectví, strojírenství a stavitelství, ale třeba i správě sociálních sítí, natáčení videí mobilním telefonem. Populární je i sushi workshop či workshop Henna. V nadcházejícím akademickém roce si zde mohou studenti VŠTE ve zkouškovém období pronajímat prostory kanceláří zdarma. Tím získají přímo v centru města klidné zázemí pro studium či s ním související práce.

Zájem o Coworking centrum VŠTE mají zatím většinou samostatně výdělečně činné osoby a tzv. freelanceři, kteří hledají alternativu k práci z kaváren, obchodních center a domova. Mohou si tak snížit náklady, rozšířit znalosti, zvýšit motivaci anebo objevovat nové nápady.