Jedna z nich začne od výměníku u viaduktu v Nádražní ulici a povede směrem k Budovcově ulici. „Původně byla v plánu odbočka Zeyerovou a Švantlovou ulicí, ale protože bychom chtěli tyto ulice pojmout komplexně, vyřešit tam parkování, nástupní prostor před ZUŠkou a opěrnou zeď u školky, dohodli jsme se s teplárnou, že tyto dvě ulice odloží až na rok 2020,“ informovala místostarostka Písku Petra Trambová.

V Zeyerově ulici by se měla dělat také nová oddílná kanalizace a vodovod. Nový vodovod je v plánu také v Denisově ulici, na Mírovém náměstí a v Nádražní ulici.

Jedna z letošních etap výměny parovodu za horkovod se bude týkat Nádražní ulice, odkud se bude pokračovat dál k Budovcově ulici. Částečně povede Gregorovou ulicí a do výměníku, dále kolem gymnázia ulicí Komenského až k poště. Souběžně s tím se bude pracovat na druhé etapě, která začne u městského areálu v Denisově ulici u Mírového náměstí, odtud bude pokračovat kolem Mírového náměstí dolů do Kollárovy ulice, Jeronýmovy ulice a odtud k poště, kde se obě etapy propojí. Teplárna přistoupila k této zásadní akci, protože horkovod má menší tepelné ztráty než parovod. Nová technologie by tedy měla přinést úspory. Až do doby propojení všech plánovaných etap musí fungovat původní síť. Každá část, resp. ulice, bude vždy částečně zavřena zhruba na dva měsíce. Původně měla být zcela zavřená i křižovatka Zeyerova – Nádražní, ale odbor dopravy se postavil proti. Tedy vždy aspoň jeden směr bude muset být průjezdný.


Plánovaný časový harmonogram jednotlivých částí:

ETAPA 1.2
Denisova 18. 2. - 9. 4.
Vnitroblok Kollárova 1830 18. 2. - 29. 3.
Kollárova 18. 3. - 7. 6.
Na Spravedlnosti - Denisova 8. 4. - 30. 8.
Mírové náměstí 10. 6. - 30. 8.
Kollárova - Jeronýmova 29. 7. - 27. 9.
Prokopova 23. 9. - 21. 11.

ETAPA 2
ČÍSLO TRASA ZAHÁJENÍ UKONČENÍ POZNÁMKA
VS Zeyerova - Trafika 11. 2. - 5. 4.
Trafika - odbočka DN300 Zeyerova 4. 3. - 19. 4.
Křižovatka Zeyerova/Nádražní 22. 4. - 21. 6.
Křižovatka - průjezd Svazarm 13. 5. - 12. 7.
VS Gregorova - OKRES 8. 4. - 14. 6.
Svazarm - socha Lva - napojení VS Gregorova 15. 7. - 13. 9.
Lev - Budovcova 9. 9. - 25. 10.
Komenského - Městská Policie 21. 10. - 13. 2.