Účastníci akce společně poobědvali a poté se přesunuli do Palackého sadů k pomníku letců RAF. Tam a následně i u pomníku v Nových Kestřanech se konal pietní akt.

Významným hostem byl Viktor Wellemín (1923), účastník bojů u Tobruku, nositel řady vyznamenání a ocenění, naposledy "Odznaku generála Janouška" od MO ČR.