Cílem bylo zejména vyhodnotit dopady prvních dvou let projektu na učení dětí, práci učitelů a procesy ve škole. Proběhly hospitace v šesti vyučovacích hodinách a následné konzultace s učiteli i vedením školy.

Nabídli jsme ukázku výuky matematiky podle prof. Hejného ve II.A (p. učitelka Veselá), v VI.A to byla geometrie (p. učitelka Slepičková) a ve třídě VII.A dějepis (p. učitel Pohnan). V druhém kole se se představily třídy V.A (angličtina s p. Harcubou), I.B v matematice (p. učitelka Šimurdová) a párová výuka ve II.A (učí společně V. Koblihová a M. Kučerová). Po odučené hodině vždy následoval rozbor a debata směrovaná na hledání ještě větší efektivity a zapojení opravdu všech dětí do učení.

Do pozdního odpoledne pak vedení projektu s vedením ZŠ konzultovalo další postupy školy na jejím seberozvoji. ZŠ T. Šobra si jako modelová škola projektu stanovuje sama priority a sama se úkoluje – a to jak na úrovni celého pedagogického sboru (Plán pedagogického rozvoje školy), tak i jednotlivých vyučujících (Plán osobního pedagogického rozvoje). Projekt pomáhá i vedení školy a podporuje ředitele v roli pedagogického lídra.

„Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Jaroslav Volf, ředitel ZŠ Tomáše Šobra Písek