Na první příčce se umístil Vojtěch Krejča z Milevska, absolvent oboru strojní mechanik, a na druhém Radek Pišný z Obděnic, který absolvoval obor opravář zemědělských strojů.

Vojtěch Krejča si teď plánuje užít prázdniny a v září nastoupí do milevského podniku ZVVZ. "Budu pracovat v divizi ventilátory a přepravníky, kde budu dělat montáže ventilátorů. Ve třetím ročníku jsem tam absolvoval praxi a líbilo se mi tam. Je tam dobrá parta a celkově hezké prostředí," svěřil se Vojtěch Krejča.

Radek Pišný bude o prázdninách pracovat doma s rodiči v zemědělství. "Rád bych pracoval ve společnosti Triol, která je za Petrovicemi, buď jako řidič nebo opravář tater. Tam se budu ptát na práci nejdříve," prozradil Radek Pišný.

Soutěž je celoroční a byla určená pro žáky třetích ročníků tříletých učebních oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář. "Na startovní čáře v září stálo celkem devatenáct žáků třetího ročníku. Po pololetním hodnocení nastoupilo do semifinále pouze osm žáků, kteří splnili vyhlášená kritéria," vysvětlila ředitelka SOŠ a SOU Milevsko Dagmar Švárová. Kritéria byla: prospěch bez nedostatečných na vysvědčení, velmi dobré chování, žádné neomluvené hodiny, celkový počet zameškaných omluvených hodin maximálně 25 procent a hodnocení odborného výcviku známkou výborný nebo chvalitebný.

Do finále postoupilo pět žáků. 3. místo získal Lukáš Kolek, 4. místo Lukáš Chvojan a 5. místo Filip Procházka.
Podle Dagmar Švárové byl tento ročník ze všech za poslední roky nejúspějnější.

Předání výučních listů a ocenění se uskutečnilo na milevské radnici za přítomnosti učitelů, ředitelky školy Dagmar Švárové, starosty Milevska Ivana Radosty, ředitelky OHK Tábor a Milevsko Marcely Kužníkové, personalistky milevské společnosti ZVVZ Šárky Novákové a za Potraviny Prima v Milevsku Václav Hejný.