Pracovníci kovošrotů si zvykli, policie zaznamenala pokles krádeží kovových předmětů a město Písek hlásí téměř čtyřnásobné zvýšení množství kovového odpadu odevzdaného do sběrných dvorů.

Přesnou statistiku policie 
k dispozici nemá, ale pokles krádeží kovových předmětů, jako jsou okapy či poklopy na kanály, je zřejmý. „Evidujeme už jen ojedinělé případy," potvrdila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Pokud se ukradne věc, která se dá v kovošrotu zpeněžit, kontrolují policisté sběrny
v okolí. Když jsou nyní peníze vyplácené například na účet, je snazší případného pachatele dohledat.

Podle vedoucí píseckého Kovošrotu Group Jindřišky Hubingerové už si na novinku zvykli nejen zaměstnanci, ale i zákazníci. „Měli jsme z toho větší obavy, ale je to v pohodě, nejsou žádné problémy," konstatovala Jindřiška Hubingerová s tím, že jen zpočátku někteří nevěděli, jak vyhláška v reálu funguje.
Kovošrot Group nyní vyplácí peníze buď na bankovní účet, nebo složenkou přes poštu.

Vyhláška
- Bezhotovostní platby za výkup kovů od lidí zavedlo Ministerstvo životního prostředí od 1. března letošního roku. Vyhláška má zamezit obchodování s kradeným kovem.
- Ministerstvo chce také prosadit zákon, aby se za bezhotovostní platby považoval pouze převod na účet nebo například poštovní poukázka, protože sběrny mohou nařízení obcházet vyplácením různých jiných poukázek. 

Ze sběrných dvorů už se nekrade kovový odpad

Jaký dopad má vyhláška o bezhotovostním výkupu kovů na město Písek? Odevzdávají toho nyní lidé víc do sběrných dvorů? Klesly krádeže kovových vík či okapů? Odpovídala mluvčí písecké radnice Kristýna Barchini.

Je to více než půl roku, co vstoupila v platnost vyhláška 
o bezhotovostních platbách za výkup kovů. Jak se osvědčila?
Vyhláška o bezhotovostních platbách se v Písku určitě osvědčila, o čemž svědčí bezmála čtyřnásobné zvýšení množství kovového odpadu odevzdaného ve sběrných dvorech. Před účinností vyhlášky o bezhotovostních platbách totiž často docházelo i ke krádežím kovového odpadu ze sběrných dvorů. To už se v současné době neděje.

Má například město potíže
 s ukradenými víky kanálů, okapů a podobně, nebo je to lepší než dřív?
V této oblasti se kriminalita určitě snížila a město
v současné době nemá prakticky žádné problémy s krádežemi vík od kanálů a podobně.

Jaké možnosti nabízí Písek při odevzdávání kovošrotu?
Město v současné době umožňuje obyvatelům ukládat kovový odpad pouze ve sběrných dvorech odpadu, kterých je však v Písku 
a v přilehlých obcích celkem sedm, což je nadprůměrný počet oproti jiným městům srovnatelné velikosti.

V budoucnu se uvažuje
i o speciálních sběrných nádobách na kovový odpad, které by byly rozmístěny na území města. Tato možnost však nebude zavedena dříve než v letech 2016 až 2017.

Kolik tun kovošrotu se dosud 
v letošním roce sesbíralo ve sběrných dvorech a jaké je porovnání s prvním třičtvrtěletím loňského roku?
Za první tři čtvrtletí roku 2015 odevzdali obyvatelé Písku ve sběrných dvorech zhruba 43 tun kovového odpadu. Přitom za první tři čtvrtletí roku 2014 to bylo pouze okolo jedenácti tun.

Jak velký zisk z toho je pro Písek?
Za první tři čtvrtletí roku 2015 bylo ve městě za kovový odpad získáno asi 164 tisíc korun. Přitom za první tři čtvrtletí roku 2014 to bylo pouze 46 tisíc korun. Vliv na výši získaných finančních prostředků má jednak množství odevzdaného kovového odpadu a jednak výkupní cena, která však kolísá dle situace na trhu druhotných surovin.