„Je to poměrně složité a hlavně jde o dost velkou dotaci. Vybrali jsme tedy firmu, která nyní zpracovává podmínky výběrového řízení," vysvětlila starostka Horosedel Lada Hašková. Rekonstrukce kaple bude pravděpodobně trvat dva roky. I když obec získala dotaci, která pokryje osmdesát sedm procent nákladů, bude to pro ni finanční zátěž. „Musíme zaplatit ze svého zbývajících třináct procent a DPH, jelikož nepatří mezi uznatelné náklady. Chceme to rozdělit na dva roky, abychom zvládli právě dofinancování dotace," řekla starostka s tím, že by ráda celou akci zvládla bez zatěžování obce úvěrem.

Celkové náklady na rekonstrukci kaple se zatím odhadují na 3,29 milionu korun. „Myslím, že to vysoutěžíme za nižší částku," doufá Lada Hašková.

V rámci rekonstrukce se kaple sv. Jana Nepomuckého dočká nové střechy, téměř celého krovu, který je napadený červotočem, nové krytiny, věžičky na střeše, nové fasády zvenku a zčásti i uvnitř a odvodnění. Freska, která je uvnitř kaple, se bude restaurovat. Stejně tak i erb nad vchodovými dveřmi a dveře samotné.

Příští rok uplyne tři sta let od vysvěcení kaple.