Přispělo ještě suché jaro a deficit srážek se začal projevovat.

„Pokles hladin vody ve vrtech, které zásobují některé obecní vodovody, je prokazatelný, i když se zatím o nějakém kritickém stavu nedá hovořit. Navíc, pokud vodovod v obci provozujeme my, je naší povinností občany zásobit doplněním vodojemů a v nejhorším třeba i dovozem pitné vody v cisternách,“ řekl vedoucí provozního střediska VaK Písek Ladislav Vondrák.

Tuhle možnost mají i obce, které si vodovod spravují samy, ale musí na rozdíl od těch prvních za vodu a služby zaplatit. Proto někteří starostové už nyní nabádají k šetření vodou z vodovodu, protože se může případný nedostatek obcím velmi prodražit.

„Vyhlásili jsme zákaz zalévání zahrádek minulý týden, protože naše dva vrty už přestávaly dodávat vodu do vodojemu. Zákaz pomohl, i když vyhráno zřejmě není,“ řekl starosta Ostrovce Miroslav Vepřovský.

Nejhorší situace je pravděpodobně v Kostelci nad Vltavou. „Meleme z posledního,“ řekl starosta Karel Pecka.

V obci rovněž platí zákaz mytí aut a kropení zahrádek, ale největší zlo jsou bazény místních chalupářů.

„Přes týden byl odběr vody kolem třinácti kubíků. Přišel víkend a z vodojemu ubylo pětadevadesát kubíků. To je celý problém,“ dodal starosta.