Součástí výdajů je také poskytnutí peněžních darů organizacím a spolkům na jejich činnost v tomto roce.

Obec přispěje po pěti tisících korunách Záchranné stanici živočichů Makov, Spolku V.R.A.Ž. a Sboru dobrovolných hasičů Vráž. FK SDH Vráž dostane na činnost patnáct tisíc korun.