Současně s tím zastupitelstvo rozhodlo o nevyplacení již schváleného příspěvku ve výši 60 tisíc korun na investice v Loděnici Sulanov. Tak to stojí v prohlášní TJ Spartak Písek.

Co zjistila komise města

„Město stanovilo pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost, a pokud je někdo nedodrží, musí příspěvek vrátit,“ řekl starosta Písku Miroslav Sládek.

„Byla vyslána komise, aby zjistila stav a činnost loděnice, tedy oddílu kanoistiky a shledala, že oddíl činnost nevykazuje a finanční příspěvek nebyl využit v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků na sportovní činnost,“ uvedl starosta Sládek.

„Občané města činnost lokality Sulanov kvitují, ale není možné použít peníze na něco, na co nebyly určeny,“ doplnil starosta.

V kontrolním zápisu ustanovené komise se píše, že Loděnice Sulanov sloužila dříve jako klubovna oddílu kanoistů, po umrtvení její činnosti slouží loděnice jako restaurace. A dále, že finanční prostředky přidělené v roce 2006 v částce 140 tisíc korun byly využity v souladu s pravidly pro poskytování příspěvků na sportovní činnost.

Ovšem podle zápisu byla pravidla pro poskytování sportovních příspěvků porušena v bodě, který říká, že tyto prostředky mají být určeny pro sportovní aktivity nekomerčního charakteru.

V zápisu se dále píše: „… objekt s přilehlými pozemky je využíván převážně jako objekt komerční (občerstvení) pro turisty, vodáky … a další veřejnost. Z důvodu, že kanoistický oddíl nevyvíjí aktivní činnost, a ani v současné době není registrován v žádné sekci Českého kanoistického svazu, není tento objekt využíván k původním účelům.“

V závěru zprávy se uvádí: „I přes výše uváděné porušení pravidel, komise s ohledem na široké a intenzivní využívání těchto prostor občany Písecka a turisty, doporučuje nepožadovat vrácení proinvestovaných finančních prostředků za rok 2006.“

TJ Spartak to vidí jinak

Toto doporučení se však u většiny zastupitelstva nesetkalo s patřičnou podporou, a proto město žádá peníze zpět.

„TJ Spartak pravidla neporušila, klubovnu loděnice ani přilehlé pozemky komerčně nevyužívá. Pronájmem klubovny loděnice umožnila podnikatelům poskytovat rychlé občerstvení a využít jejího zázemí všem – sportovcům, turistům a rodičům s dětmi,“ tvrdí ředitel TJ Spartak Jiří Němec.

„Je to lepší řešení, než loděnici uzavřít a připravit veřejnost o příjemné místo poblíž města. TJ Spartak očekává, že rozum zvítězí nad závistí,“ uzavírá Jiří Němec.

Radnice a Tělovýchovná jednota Spartak mají každý jiný názor. A jak se na věc dívají další, kterých se spor nějakým způsobem týká? Sportovci, návštěvníci areálu a další? Napište nám svůj názor na adresu redakce.